Omistajanvaihdos asunto-osakeyhtiössä

Osakkeiden kauppa

Mikäli olette ostaneet isännöimästämme asunto-osakeyhtiöstä osakkeen, toimittakaa isännöitsijätoimistolle seuraavat asiakirjat osakeluetteloon merkitsemistä varten:
  • Kopio kauppakirjasta (myös mahdollisesta loppukauppahinnan kuittauksesta, mikäli kauppahinta on sovittu maksettavaksi osissa)
  • Kopio osakekirjan siirtomerkinnästä
  • Varainsiirtoverolaskelma (välittäjän allekirjoittama tai verotoimiston leimaama)
  • Mikäli myyjänä on perikunta/kuolinpesä, kopio perukirjasta virkatodistuksineen, sekä muut mahdolliset liitteet

Perintö ja lahja

Jos omistus on siirtynyt perinnön tai lahjan kautta, toimittakaa tällöinisännöitsijätoimistoon peru-/lahjakirja liitteineen, jotta voimme merkitä teidät osakeluetteloon osakkeenomistajaksi.

Rekisteröinnin nopeuttamiseksi pyydämme myös ilmoittamaan:
  • Tuleeko asunto omaan käyttöön vai vuokrattavaksi
  • Asuntoon muuttavien henkilöiden lukumäärän
  • Mihin osoitteeseen vastikkeenmaksulaput ja yhtiökokouskutsut toimitetaan
  • Omistajan yhteystiedot

Lisäksi asuntoon muuttavien tulee tehdä muuttoilmoitus isännöitsijätoimistolle.